СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Зохиогчоор нь харах "bayako2000@yahoo.com, bayarsaikhan.b@ife.edu.mn, sain-od.s@ife.edu.mn"

Зохиогчоор нь харах "bayako2000@yahoo.com, bayarsaikhan.b@ife.edu.mn, sain-od.s@ife.edu.mn"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Б, Баярсайхан; С, Сайн-Од (Докторын хөтөлбөр, 2016-01-15)
    Байгууллагын хувьд хамгийн чухал нөөц юу вэ? Тэр бол мэдлэг ба мэдлэгтэй ажилтнууд бөгөөд аливаа байгууллагын амжилт болон тогтвортой хөгжлийн гол хөшүүрэг юм. Эдийн засгийн хөгжил, орчны хурдацтай өөрчлөлт нь мэдлэгийг ...