СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Зохиогчоор нь харах "Tsai, Feng Tse"

Зохиогчоор нь харах "Tsai, Feng Tse"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Нэргүйбаатар, Мөнхцэцэг; Бадралт, Энхжин (2020-06-25)
    In this paper, we will define The Behavioral Equilibrium Exchange Rate (BEER) model on Mongolian tugrik and appraised the difference between the real exchange rate of the tugrik and the equilibrium level against the foreign ...
  • Ганбаатар, Үен; Лхагвасүрэн, Насанбат (2019-06-28)
    Энэхүү дипломын ажил дээр цалин болон инфляц хоорондын холбоо хамаарлыг шалган, гарч ирсэн үр дүн дээр тулгуурлан ямар арга хэмжээ авахад зохистой талаар судалж бичсэн болно. Хоорондын хамаарлыг шалгахад Гренжер Коинтеграцын ...