СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Зохиогчоор нь харах "Pедакцын зөвлөл: Ц.Даваадорж (ScD), Д.Батжаргал (Ph.D), Д.Гэрэлмаа (Ph.D), С.Түвшинзаяа (Ph.D), Ц.Батсүх(Ph.D), Ч.Наранчимэг(Ph.D), С.Норжинлхам (Ph.D, Т.Оюунгэрэл(Ph.D)"

Зохиогчоор нь харах "Pедакцын зөвлөл: Ц.Даваадорж (ScD), Д.Батжаргал (Ph.D), Д.Гэрэлмаа (Ph.D), С.Түвшинзаяа (Ph.D), Ц.Батсүх(Ph.D), Ч.Наранчимэг(Ph.D), С.Норжинлхам (Ph.D, Т.Оюунгэрэл(Ph.D)"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Я, Дашпил (Докторын хөтөлбөр, 2016-01-15)
    Энэхүү судалгааны ажлаар нэгтгэлийн буюу зорилтот компанийн бодит үнэ цэнэ тооцох, арга зүйг боловсонгуй болгох зорилготой юм. Өртгийн хандлага, худалдан авалтын үржүүлэгчийн хандлага, орлогын хандлага гэсэн 3 аргын ...
  • П, Гантөмөр; Ч, Өнөржаргал (Докторын хөтөлбөр, 2016-01-15)
    Эдийн засгийн онолуудад татварыг ялгаатай байдлаар тайлбарласан боловч татварын дарамтыг бууруулах, бизнесийн орчинг сайжруулснаар бизнесийн болон хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа түргэн хурдацтай хөгжиж, эдийн засгийн ...