СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Зохиогчоор нь харах "E, Namila"

Зохиогчоор нь харах "E, Namila"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • E, Namila (2018-11-23)
    Монгол улсын Сүү хувьцаат компани бол Монгол улсын хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагдаж байгаа цөөн тооны мэдээлэл сайтай, арилжаа идэвхтэй хувьцаа гаргагч мөн. Гэхдээ хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагдаж байга АДУ хувьцаат ...