СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Зохиогчоор нь харах "C, Жаргалсайхан"

Зохиогчоор нь харах "C, Жаргалсайхан"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • C, Жаргалсайхан (Докторын хөтөлбөр, 2016-01-15)
    Судалгааны ажлын сэдэв сонгосон үндэслэл Зах зээлийн шинэчлэлийн нөхцөлд нийгэм болон эрүүл мэндийн салбарын ажилтнууд, эмч болон өвчтөн үйлчлүүлэгчийн хоорондын харилцаанд мэдэгдэхүйц өөрчлөлт гарч, нийгмийн хүрээллийн, ...