Сэдвээр нь харах

Дэс дараа: Үр дүн:

    Зөвлөх багш
    Z-score [1]